Giới thiệu

Chỉ tiêu tuyển sinh kỹ sư/ cử nhân tài năng

 • 03/05/2020
 • Chỉ tiêu tuyển sinh kỹ sư/ cử nhân tài năng

  Đơn vị

  Số ngành

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Tổng

  Trường ĐH Bách khoa

  17

  330

  330

  330

  330

  510

  450 1.890

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  4

  120

  120

  120

  120

  120

  120 600

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  4

  60

  60

  60

  60

  120

  90 360

  Trường ĐH Công nghệ thông tin

  2

  80

  80

  80

  80

  60

  60 360

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  5

  60

  60

  60

  60

  150

  60 300

  Khoa Y

  1

   

   

   

   

  30

  -  

  Tổng

  21

  650

  650

  650

  650

  990

  780 3.510

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên