Nghiên cứu

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM

Các Trường Đại học thành viên ĐHQG-HCM

 • 13/08/2019
 • Trường ĐH Bách Khoa

  Trường ĐH Công nghệ Thông tin

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  Trường ĐH Quốc Tế

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Trường ĐH An Giang